Aktualności

Aktualności

Aktualności

Nowość w ofercie POLCALC bi calc +

POLCALC bi calc +

Oferta dotyczy produktu: Wapno Granulowane. Nawóz WE

Nazwa handlowa: bi calc +

Skład chemiczny: > 98% CaCO3. Zawiera k. humusowe (1kg/na 1 tonę produktu) wraz z bakteriami z rodzaju Bacillus (Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Bacillus azotofixans) co najmniej 200/106 JTK/1g produktu

Reaktywność: 100%

Uziarnienie: 2-8 mm

Atest: Ekologiczny IUNG Puławy
 

Opakowanie: BigBag 500 kg z wkładką foliową

Szczegółowe informacje o produkcie na stronie www.polcalc.pl

Informacje o produkcie:

Produkt został tak skonstruowany, że zawiera optymalną ilość kwasów humusowych na jeden hektar gleby wraz z bakteriami z rodziny Bacillus. Poniżej trochę informacji o samym produkcie jak i o bakteriach które mają istotne znaczenie do tworzenia struktury próchnicznej w glebie.

Bacillus megaterium 1 x 109 CFU / g

Bakterie zawarte w preparacie przetwarzają fosfor z trudno dostępnych połączeń nieorganicznych i organicznych do form łatwych do pobrania przez rośliny.

Zwiększa efektywność nawozów o 1,5-2 razy ,poprawia wskaźniki żyzności gleby ✓ podwyższa urodzajność gleby ✓ powoduje lepsze rozrastanie się systemu korzeniowego roślin ✓ poprawia stan mikrobiologiczny gleby ✓ stymuluje wzrost i rozwój roślin powoduje wzrost plonu ✓ korzystnie wpływa na rozwój bakterii nitryfikujących ✓ rozbija wiązania w związkach Ca i P a zwłaszcza powstałe ze stosowania ŚOR ✓ udostępnia uwolnione składniki w formach organicznych ✓rozkład fosforynów w glebie i zapobiega ich kumulowaniu w roślinach i owocach

Bacillus subtilis 5 x 109 CFU / g

Bakterie ograniczające negatywne oddziaływanie patogenów na rośliny i wzmacniający odporność roślin na choroby powodowane przez grzyby i bakterie.✓ ogranicza negatywne oddziaływanie patogenów, ✓ wzmacnia odporność roślin na choroby, ✓ stwarza roślinom lepsze warunki fitosanitarne, ✓ zmniejsza ryzyko porażenia roślin przez choroby, ✓ podwyższa urodzajność gleby, ✓ sprzyja rozkładowi resztek roślinnych i korzeniowych.

Bacillus azotofixans 1 x 109 CFU / g

Bakterie  przetwarzają azot z powietrza atmosferycznego i udostępniają go roślinom.✓pozwala na bardziej ekonomiczne i skuteczne dawkowanie mineralnych nawozów azotowych ✓zwiększa efektywność nawozów o 1,5 do 2 razy ✓korzystnie wpływa na rozwój bakterii nitryfikujących ✓podwyższa urodzajność gleby ✓podnosi plon ✓przyspiesza wzrost roślin ✓poprawia stan mikrobiologiczny gleby ✓Doskonale sprawdza się w czasie rozkładu resztek pożniwnych dostarczając w sposób ciągły azot. ✓ naturalna populacja bakterii azotowych w glebach jest niska (w Polsce naturalnie występuje tylko w 50% gleb) ✓ W 1 g gleby jest 10 000 komórek (300 mln/1m2) ✓ 3 miliardy / 1g = 3 000 mln/ 1m2 naszego biAzot ✓ posiada zdolność wytwarzania związków melaninowych – prekursorów związków humusowych ✓ Wydziela fitohormony do podłoża i uczestniczy w rozkładzie materii organicznej.

bi calc +

Naturalny nawóz wapniowy - węglanowy z dodatkiem bakterii z rodzaju Bacillus sp . Wapno granulowane bi calc + jest produktem nowoczesnym, kompleksowym i przeznaczonym do stosowania we wszystkich rodzajach upraw, gdzie poprzez regulację poziomu pH gleby w optymalny sposób uruchamia zalegające w glebie mineralne składniki nawozowe (takie jak fosfor, potas, magnez, sód, miedź, cynk, mangan czy żelazo). Dostarcza ponadto niezbędnych substancji stymulujących mikrobiologiczne środowisko gleby (substancje ułatwiające namnażanie mikroorganizmów). Zastosowano tu w 100% reaktywną formę wapnia węglanowego pochodzącego z pokładów Jurajskich o wysokiej zawartości 98% CaCO3, która bardzo szybko reguluje odczyn gleby zapewniając optymalne warunki do maksymalnego pobierania przez roślinę pierwiastków nawozowych z gleby. W nawozie bi calc + zastosowano specjalny proces produkcji, zapewniający wysoką przeżywalność dodawanych do nawozu pożytecznych mikroorganizmów z rodzaju Bacillus sp . (koncentracja 200x106 JTK w każdym gramie nawozu) zapewniając unikatowość i innowacyjność produktu.

Wapno bi calc + jest wprowadzane do obrotu na podstawie rejestracji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr: 580/19 i jest dopuszczone przez IUNG do stosowania w rolnictwie ekologicznym nr: NE/503/2019.

Wapno bi calc + podlega dofinansowaniu  w ramach programu: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska. W tym celu na fakturze musi znaleźć się odpowiedni zapis: